În 9 luni, consumul de energie electrică a crescut cu 2,3%

15 Noiembrie 2010

În nouă luni ale anului 2010, volumul achiziţiilor de energie electrică efectuate de întreprinderile de distribuţie şi consumatorii eligibili a crescut, faţă de perioada respectivă a anului trecut, cu 2,6% şi a constituit 2 mld. 836,94 mil. kWh, iar consumul de energie s-a majorat cu 2,3% şi a alcătuit 2 mld. 420,99 mil. kWh, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind evoluţiile pe acest segment al pieţei energetice.
Cel mai mare volum de energie – 2 mld. 50,58 mil. kWh - a fost achiziţionat de RED UNION FENOSA. RED Nord a procurat 472,18 mil. kWh, RED Nord –Vest – 246,60 mil. kWh, iar consumatorii eligibili – 67,58 mil. kWh. Cea mai semnificativă creştere a consumului de energie electrică a fost înregistrată în zona deservită de RED Nord –Vest, unde consumul s-a majorat cu 3,7% şi a însumat 210,89 mil. kWh. În zonele  deservite de RED UNION FENOSA şi RED Nord consumul a crescut cu 2,6% şi, respectiv, 2,2% şi a constituit 1 mld. 725,8 mil. kWh şi, respectiv, 418,9 mil. kWh. Consumatorii eligibili au înregistrat un consum de 65,4 mil. kWh, cu 9,5 % mai redus decât în nouă luni ale anului 2009.
În aceiaşi perioadă, rata medie a consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de transport a constituit 3,25%, cu 0,25 puncte procentuale mai joasă decât cea normativă şi cu 0,33 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată în nouă luni ale anului 2009. Această creştere a fost condiţionată, în temei, de schimbarea regimului de funcţionare a sistemului de transport al energiei în legătură cu efectuarea reparaţiilor planificate a liniilor de interconexiune şi a unor linii electrice din acest sistem.
Totodată, rata medie a consumului tehnologic şi a pierderilor comerciale de energie electrică în reţelele de distribuţie s-a redus cu 0,06 puncte procentuale şi a alcătuit  12,09%.  Operatorii reţelelor de distribuţie s-au încadrat în limita normativă de 13% a ratei consumului tehnologic şi a pierderilor comerciale admisă în tarif de către ANRE în anul 2010 pentru toate întreprinderile de distribuţie.
 
Serviciul de presă al ANRE
15 noiembrie 2010