În 9 luni, 1443 de consumatori au solicitat expertiza ANRE

19 Octombrie 2010

În nouă luni ale anului curent, 1443 de consumatori de energie au solicitat asistenţă şi ajutor din partea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la soluţionarea problemelor apărute în relaţia acestora cu furnizorii de resurse energetice. 868 dintre ei au apelat la ajutorul ANRE prin intermediul petiţiilor, 410 -  prin linia telefonică „verde” 540-534, iar 165 – au fost primiţi în audienţă de către specialiştii Agenţiei.
În urma verificării faptelor descrise în sesizările consumatorilor ANRE a întocmit, în scopul înlăturării neajunsurilor depistate, 28 de procese verbale, 43 de acte de constatare şi prescripţii. Toate petiţiile în care pretenţiile consumatorilor s-au dovedit a fi întemeiate au fost rezolvate în favoarea acestora. În restul cazurilor – petiţionarii, precum şi consumatorii care au apelat „linia verde” 540-534 au primit explicaţii şi consultări pe marginea problemelor abordate de ei.  
Majoritatea absolută a petiţiilor – 634 – vizează activitatea furnizorilor din sectorul electroenergetic, 105 – a întreprinderilor din sectorul gaze naturale, 39 – a SA „Termocom”, restul – a altor întreprinderi energetice. Cele mai semnificative creşteri, în comparaţie cu situaţia din anul trecut, au înregistrat petiţiile care conţin pretenţii ale consumatorilor faţă de calitatea serviciilor prestate de furnizorii de resurse energetice, corectitudinea facturării consumului de energie, racordarea la reţele, încălcarea prevederilor contractuale de către furnizori.
În procesul verificării petiţiilor despre calitatea proastă a serviciilor, ANRE a constatat că unii furnizori examinează cererile consumatorilor privind restituirea prejudiciului material cauzat de nerespectarea parametrilor de calitate a energiei electrice livrate fără participarea reprezentantului Inspectoratului Energetic de Stat, ignorând astfel cerinţele Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice. Pentru a nu admite repetarea unor asemenea situaţii, ANRE a cerut companiei RED Union Fenosa să reexamineze cererile examinate anterior fără participarea reprezentanţilor Inspectoratului Energetic de Stat.
ANRE examinează petiţiile consumatorilor de resurse energetice despre litigiile acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. În cazul în care consumatorul nu a primit, în termenele stabilite de lege, răspuns la petiţia sa adresată furnizorului sau dacă nu-i satisfăcut de măsurile întreprinse de acesta, el este în drept să se adreseze la ANRE sau în instanţa de judecată.
Serviciul de presă al ANRE 
19 octombrie 2010