"Union Fenosa" a fost sancţionată pentru nerespectarea indicatorilor de calitate

29 Decembrie 2010

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o hotărâre prin care a sancţionat, pentru nerespectarea unui indicator prestabilit de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, întreprinderea „RED Union Fenosa” SA prin reducerea tarifului de distribuţie a energiei electrice cu 0,5%. Această reducere va fi calculată pentru întreg volumul de energie livrat util consumatorilor finali pe parcursul anului 2009 de către întreprinderea dată şi va fi luată în considerare la următoarea actualizare a tarifelor de livrare a energiei electrice consumatorilor finali.    
Sancţiunea a fost aplicată pentru nerespectarea termenului de soluţionare, la solicitarea în scris a consumatorilor, a problemelor legate de depăşirea abaterii admisibile a tensiunii. În cazurile în care calitatea energiei electrice poate fi restabilită prin efectuarea unor măsuri de profilaxie (starea contactelor electrice, redistribuirea sarcinilor pe faze, reglarea prizelor la transformatoarele de forţă) furnizorul este obligat, în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, să rezolve problema dată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. RED Union Fenosa, însă, a depăşit acest termen în 45 de cazuri sau 23,32% din totalul de 193 de solicitări scrise ale consumatorilor înregistrate în anul 2009. Pentru nerespectarea termenului de 5 zile în 10% sau mai multe cazuri din totalul de solicitări ale consumatorilor, acelaşi Regulament prevede reducerea tarifului de distribuţie cu 0,5%. Potrivit estimărilor ANRE, valoarea sancţiunii va constitui circa 2,6 mil. lei.
Legea cu privire la energia electrică nr.124-XVIII din 23.12.2009 stipulează că, în cazurile în care operatorii reţelelor de distribuţie a energiei electrice nu respectă indicatorii de calitate prestabiliţi, ANRE este în drept să reducă tarifele la energia electrică şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează a fi achitate consumatorilor finali de către operatorii respectivi.
În prezent, ANRE desfăşoară consultări asupra unei noi redacţii a regulamentului susmenţionat. Acesta prevede că în cazurile în care operatorii reţelelor de distribuţie încălcă parametrii de calitate a energiei electrice, ei vor fi obligaţi să achite compensaţii consumatorilor afectaţi. ANRE propune stabilirea cuantumului compensaţiei în mărime de 25 % din contravaloarea energiei electrice facturate pentru perioada în care nu s-au respectat parametrii de calitate a energiei electrice livrate. Consiliul de Administraţie al ANRE intenţionează să aprobe acest document în primul trimestru al anului 2011.
Serviciul de presă al ANRE
29 decembrie 2010