Acte normative

 • Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lângă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică nr. 354 din 27 Decembrie 2017
  Descarcă fișier ( pdf , 195.28 KB )
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de investiţii al ÎS „Vestmoldtransgaz” pentru anul 2016 nr. 280 din 09 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 138.5 KB )
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de investiții al titularului de licență Î.S.„Moldelectrica” pentru anul 2016 nr. 138 din 09 Februarie 2017
  Descarcă fișier ( doc , 139.5 KB )
 • Hotărîrea cu cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lângă Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică nr. 354 din 27 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 242.75 KB )
 • Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 50/2016 din 15.02.2016 cu privire la aprobarea Planului de investiții al Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. pentru anul 2016 (dispozitiv) nr. 339 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 368 KB )
 • Hotărîrea cu privire la investiţiile realizate de Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. în anul 2015 nr. 338 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 140 KB )
 • Hotarârea cu privire la desemnarea operatorului sistemului de transport responsabil de elaborarea proiectului Codului rețelelor de gaze naturale nr. 332 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 246.9 KB )
 • Hotărâre privind desemnarea operatorului sistemului de transport responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale nr. 333 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 248.42 KB )
 • Hotărâre privind desemnarea operatorului sistemului de transport responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului privind reţelele de gaze naturale nr. 334 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( pdf , 249.27 KB )
 • Hotărîre cu cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 264 / 2016 din 22.10.2016 cu privire la aprobarea Planului de investiții al S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” pentru anul 2016 nr. 337 din 16 Decembrie 2016
  Descarcă fișier ( doc , 134 KB )

Pagini