Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Reprezentanții ANRE formatori în cadrul instruirilor ce țin de reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

27 iulie 2020 • Vizualizari: 682

Reprezentanții ANRE formatori în cadrul instruirilor ce țin de reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

În perioada 22-24 iulie 2020, Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) au desfășurat 3 webinare (online) tematice privind implementarea actelor normative de reglementare aprobate de ANRE, în conformitate cu Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Obiectivul principal al webinarelor a fost instruirea și dezvoltarea profesională a specialiștilor care activează în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și al autorităților administrației publice locale, prin explicarea prevederilor actelor normative de reglementare aplicabile în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la determinarea tarifelor, a consumurilor tehnologice și a planurilor de investiții elaborate de operatori, a relațiilor dintre consumatori și operatori,  precum și recomandări privind aplicarea în practică a actelor normative de reglementare de către operatori.

 

Violina Șpac, director ANRE, a apreciat și susținut ideea organizării instruirilor continue în domeniu și a menționat necesitatea continuării colaborării pe viitor a Agenției cu Asociația ”Moldova Apă-Canal”.

 

Astfel, la 22 iulie 2020 a avut loc webinarul: “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate”. Formator în cadrul evenimentului a fost Olga Lozan, șef secție Tarife și Analize, ANRE. În cadrul webinarului au fost abordate subiecte cu referire la Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate; au fost descrise etapele procesului de aplicare a metodologiei; etapele procesului de avizare și aprobare a tarifelor, precum și alte aspecte.

La primul seminar au participat peste 100 de persoane, printre care specialiști contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți ADR, precum și alți specialiști din sector.

Prezentarea o puteți descărca aici.
Video puteți viziona aici.

 

La 23 iulie 2020 a avut loc webinarul tematic: ”Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare și Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă”, la care au participat peste 80 de persoane. Formator în cadrul evenimentului a fost Vitalie Rață, șef secție Investiții, ANRE. Au fost discutate și abordate subiecte cu referire la clasificarea investițiilor, procedurile de planificare și prezentare a planului anual de investiții, modul de stabilire și aprobare a consumului tehnologic și a pierderilor de apă.

Prezentările le puteți descărca aici și aici.
Video puteți viziona aici.

 

La 24 iulie 2020, directori de întreprinderi, ingineri șefi, juriști, șefi de secții din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membri AMAC, au participat la webinarul tematic: ”Acte normative de reglementare în domeniul alimentării cu apă și de canalizare aprobate de ANRE”.

Formator în cadrul evenimentului a fost Alina Pleșca, șef serviciu Reglementări, ANRE. Au fost discutate și abordate subiecte cu referire la prevederile Legii 303/13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; Regulamentul-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, Caietul de sarcini-cadru; Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Prezentarea o puteți descărca aici.
Video puteți viziona aici.