Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Reprezentanții ANRE au participat la cea de-a 18-a ședință a Comisiei pentru coordonarea cooperării organelor de supraveghere energetică de stat din cadrul statelor membre ale CSI

1 aprilie 2021 • Vizualizari: 131

Reprezentanții ANRE au participat la cea de-a 18-a ședință a Comisiei pentru coordonarea cooperării organelor de supraveghere energetică de stat din cadrul statelor membre ale CSI

La data de întâi aprilie curent, în regim online, a avut loc ședința Comisiei pentru coordonarea cooperării organelor de supraveghere energetică de stat din cadrul statelor membre ale CSI, care face parte din Comitetul executiv al Consiliului Electroenergetic al CSI.

 

Principalele subiecte discutate au fost: evaluarea activității desfășurate de Comisie pentru coordonarea cooperării organelor de supraveghere energetică de stat din cadrul statelor membre ale CSI în perioada 2019-2021; aprobarea planului de activitate pentru perioada 2022-2024; elaborarea proiectului „Indicații metodice cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice”;  monitorizarea aplicării „Indicațiilor metodice cu privire la verificarea stării tehnice și organizării exploatării liniilor electrice, punctelor de distribuție (comutare) și posturilor de transformare” etc.

 

Informăm că, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, supravegherea energetică de stat este asigurată de ANRE, care deține și obligația de elaborare și aprobare a documentelor normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare și de exploatare a centralelor electrice, a rețelelor electrice și a instalațiilor electrice ale consumatorilor finali.