ANRE - TARIFE
© 2011 ANRE
  Miercuri, Iulie 30, 2014
Ro

En

Ru

Prima

Harta

Contacte
Informaţii de contact
str. Columna 90, MD-2012,
Chisinau, Moldova
Tel.: /373-22/ 54 13 84
Tel.: /373-22/ 85 29 01
Fax: /373-22/ 85 29 00
Linia Verde: 0 800 10 800
(apel gratuit)
anre@anre.md
TARIFEGaze Naturale

H O T Ă R Î R E
privind tarifele la gazele naturale

nr. 509  din  27 februarie 2013

În conformitate cu art. 54 din Legea nr. 123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale, care prevede pentru operatorii reţelelor de distribuţie ce deservesc peste 100 000 de consumatori finali separarea legală şi funcţională a activităţii de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, în scopul ajustării tarifului pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale de către S.R.L. „Chişinău-gaz” la costurile reale aferente utilizării eficiente a sistemului de distribuţie, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. Se aprobă, pentru anul 2013, tariful pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, prestat de către S.R.L. „Chişinău-gaz” – în mărime de 385,45 lei/1000 m3 (fără TVA).

 

 

Director general

Victor PARLICOV

Directori

Leonid BELINSCHI

 

Mariana BOTEZATU

 

Marin PROFIR

 

Nicolae RAILEANU

H O T Ă R Î R E
privind tarifele la gazele naturale

nr. 425  din  29 septembrie 2011

În legătură cu majorarea preţului de procurare a gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”, în scopul alimentării fiabile a consumatorilor cu gaze naturale şi întru ajustarea tarifelor la costurile reale, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  HOTĂRĂŞTE:
1.  Se aprobă tarifele la gazele naturale, conform anexei.
2.  Se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 402 din 26 ianuarie 2011 (Monitorul Oficial nr. 18-21/96 din 28.01.2011).
3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare din 1 octombrie 2011.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

Director general

Victor PARLICOV

Directori

Leonid BELINSCHI

 

Mariana BOTEZATU

 

Marin PROFIR

 

Nicolae RAILEANU

 

Chişinău, 29 septembrie 2011
Nr. 425


Anexă
la Hotărârea Consiliului de administraţie
al ANRE nr. 425  din  29  septembrie  2011
Tarifele la gazele naturale


Denumirea

Tarif fără TVA (lei/ 1000 m3)

1.  Gazele naturale, furnizate întreprinderilor de distribuţie, reţelele cărora sînt racordate la conducta de ieşire a staţiei de distribuţie a gazelor naturale (SDG)

5044

2.  Gazele naturale, furnizate de S.A. "Moldovagaz" din reţelele de distribuţie, întreprinderilor care nu intră în sistemul S.A. "Moldovagaz" pentru furnizarea lor ulterioară consumatorilor finali:
- întreprinderilor de distribuţie, conectate la reţelele cu presiune înaltă
- întreprinderilor de distribuţie, conectate la reţelele cu presiune medie

5154
5367

3.  Gazele naturale, furnizate centralelor electrice cu termoficare (CET), centralelor termice pentru producerea şi aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de alimentare centralizată

5237

4.  Gazele naturale, furnizate consumatorilor casnici pentru volumul până la 30 m3 (inclusiv) lunar la un apartament (casă)*

5971

5.  Gazele naturale, furnizate consumatorilor casnici pentru volumul ce depăşeşte 30 m3 lunar la un apartament (casă)

6221

6.  Gazele naturale, furnizate altor consumatori, inclusiv centralelor termice pentru producerea şi aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, staţiilor de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate, conectaţi la reţelele de distribuţie de:
- presiune înaltă
- presiune medie
- presiune joasă**

5537
5835
6221

7.  Transportarea gazelor naturale prin reţelele de transport deservite de „Moldovatransgaz” S.R.L.

20,90

8.  Distribuţia şi furnizarea gazelor naturale prin reţele de distribuţie deservite de întreprinderile S.A. „Moldovagaz”

559,92

* Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă în perioadele ulterioare.
** Conform normativului NCM G. 05.01 – 2006, reţelele de distribuţie a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă - peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv.
Notă
1. Tarifele la gazele naturale furnizate de la staţiile de distribuţie a gazelor (SDG), tarifele pentru distribuirea şi furnizarea gazelor prin reţelele de distribuţie ale S.A. "Moldovagaz" sînt medii şi pot fi diferenţiate pentru întreprinderile afiliate prin decizia S.A. "Moldovagaz", după coordonarea acestora cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
2. Tarifele la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sînt obligatorii şi pentru întreprinderile de distribuţie care nu intră în sistemul S.A. "Moldovagaz", cu excepţia cazurilor în care prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE pentru acestea se stabilesc alte tarife.

Informație:

Anexe Tarife 2011 ianuarie
Notă informativă
Anexe Tarife 2011 octombrie
Modificarea tarife gaz, energie din octombrie 2011

Arhivă


Anexa 1 - Evolutia tarifelor la gazele naturale pentru anul 2010

Anexa 2 - Venituri SA "Moldovagaz" pe categorii de consumatori
Anexa 3 - Structura tarifului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali pentru anul 2010, actualizat din aprilie 2010
Anexa 4 - Pronosticul procurarilor de gaze naturale pentru anul 2010
Anexa 5 - Calculul tarifului mediu de distributie a gazelor naturale
Anexa 6 - Calculul tarifului de transport a gazelor naturale    www.anre.md    TARIFE    
Prima