Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Măsuri întreprinse de ANRE în legătură cu situația epidemiologică din țară

12 mai 2020 • Vizualizari: 1010

Măsuri întreprinse de ANRE în legătură cu situația epidemiologică din țară

În legătură cu situația epidemiologică din țară, pe perioada stării de urgență, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) întreprinde un șir de măsuri la nivel național pentru a asigura funcționarea stabilă și neîntreruptă a sectorului energetic și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Pentru aplicarea celor mai bune practici în domeniu, în această perioadă Agenția conlucrează activ cu instituțiile internaționale partenere.

 

În context, ANRE menține o comunicare continuă cu alte autorități naționale de reglementare și structuri internaționale la care este membru sau are statut de observator. Agenția participă la ședințele organizate în format online, cu scopul de a furniza informații referitor la măsurile luate pentru prevenirea și combaterea COVID-19 la nivel instituțional și național.

 

Astfel, ANRE colaborează cu următoarele instituțiile internaționale: Secretariatul Comunității Energetice, Asociația Regională a Reglementatorilor în domeniul Energetic (ERRA); Consiliul Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (CEER); Autoritățile de Reglementare a Apelor (WAREG), Asociația Națională a Comisiilor de Reglementare a Utilităților Publice din SUA (NARUC), parteneriat desfășurat sub egida Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și autoritățile de reglementare din vecinătate.

 

Totodată, ANRE monitorizează activitatea companiilor reglementate pentru a se asigura că deciziile aprobate de Agenție pe de-o parte protejează consumatorii, iar pe de altă, creează un cadru funcțional și condiții necesare pentru ca titularii de licențe să diminueze riscurile în activitatea lor și să poată continua prestarea serviciilor de calitate.  Printre acțiunile întreprinse, autoritatea de reglementare a interzis titularilor de licențe să sisteze (prin deconectare) furnizarea serviciilor prestate și să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale sau apă potabilă consumată. De asemenea, pe parcursul stării de urgență, au fost sistate controalele efectuate la titularii de licențe și alți agenți economici.

 

Agenția reamintește că, începând cu data de 30 martie 2020, recepționarea de către ANRE a petițiilor de la cetățeni se efectuează exclusiv prin intermediul poștei electronice (anre@anre.md) sau la linia de informare (apel gratuit la numărul de telefon 0 8001 0008), iar recepționarea declarațiilor/cererilor privind eliberarea/prelungirea/ retragerea/reperfectarea licențelor/autorizațiilor este asigurată exclusiv prin sistemul informațional automatizat de gestionare electronică a actelor permisive SIA GEAP.

 

ANRE reiterează mesajul de maximă prudență și responsabilitate în respectarea regulilor stabilite pentru situațiile de criză și urează sănătate tuturor cetățenilor.