Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Identificarea opțiunilor de cuplare a piețelor de energie electrică în context regional în scopul îmbunătățirii competitivității

2 martie 2020 • Vizualizari: 610

Identificarea opțiunilor de cuplare a piețelor de energie electrică în context regional în scopul îmbunătățirii competitivității





În perioada 26-28 februarie reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au participat la atelierul de lucru privind Identificarea opțiunilor de cuplare a piețelor energiei electrice în context regional în scopul îmbunătățirii competitivității, desfășurat la Viena.

 

Atelierul de lucru a fost organizat de NARUC și USAID cu scopul de a oferi țărilor din Europa de Est suport în procesul de analiză a opțiunilor de cuplare a piețelor de energie electrică, de evaluare a potențialului impact al diferitor scenarii de cuplare a piețelor de energie electrică și identificarea celor mai bune soluții pentru consumatorii finali și pentru participanții la piața de energie electrică.

 

În cadrul atelierului de lucru, delegația Agenției, condusă de directorul ANRE Ștefan Creangă a prezentat participanților obiectivele, provocările și planurile de liberalizare a pieței energiei electrice, atât în contextul cadrului legal existent, cât și prin prisma implementării prevederilor proiectul Regulilor pieței energiei electrice, care actualmente se află la etapa consultării publice.

 

Reprezentanții Agenției au prezentat informații privind etapele ce urmează a fi parcurse pentru asigurarea funcționalității pieței de echilibrare și a pieței serviciilor de sistem, inclusiv viitoarele obligații și responsabilități ale operatorului sistemului de transport și participanțiilor la piața de energie electrică.