Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Energie electrică

Energie electricăTarifele/Prețurile reglementate în vigoare ale titularilor de licență din sectorul electroenergetic, 2019
Nr. d/o Titularul de licență   Tarif/Preț reglementat bani/kWh Hotărârea ANRE
1 Î.S. ,,Moldelectrica”   14,5 Hot. ANRE nr. 152/2015 din 17.07.2015 (M.O. nr. 197-205/1343 din 31.07.2015)
2 Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. t. înaltă 12 Hot. ANRE nr. 201/2018 din 15.06.2018 (M.O. nr. 235-244/1056 din 29.06.2018)
t. medie 39
t. joasă 58
3 S.A. „RED Nord” t. înaltă - Hot. ANRE nr. 203/2018 din 15.06.2018 (M.O. nr. 235-244/1058 din 29.06.2018)
t. medie 62
t. joasă 86
4 Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. intrare RT 106 Hot. ANRE nr. 201/2018 din 15.06.2018 (M.O. nr. 235-244/1056 din 29.06.2018)
ieșire RT 121
t. înaltă 134
t. medie 160
t. joasă 179
5 S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” intrare RT 93 Hot. ANRE nr. 203/2018 din 15.06.2018 (M.O. nr. 235-244/1058 din 29.06.2018)
ieșire RT 107
t. înaltă -
t. medie 166
t. joasă 191