Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat un șir de hotărâri în ședință ordinară

2 iunie 2020 • Vizualizari: 637

Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat un șir de hotărâri în ședință ordinară

Astăzi, 2 iunie 2020, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost aprobate un șir de hotărâri de importanță pentru mediul de afaceri și consumatorii casnici.

 

Urmare a deciziilor Comisiei pentru situații excepționale și deciziei Comisiei pentru sănătate publică, precum și pentru minimizarea riscului de contaminare cu virusul COVID – 19, ANRE și-a revizuit planul controalelor tehnice ale Departamentului supraveghere energetică pentru perioada 1 iunie-31 decembrie 2020. În perioada menționată sunt prevăzute 811 controale tehnice, dintre care 523 controale sunt planificate pentru instalațiile electrice ale agenților economici și respectiv 288 controale tehnice pentru instalațiile electrice ce aparțin instituțiilor bugetare. Adițional, inspectorii ANRE vor efectua controale inopinate și intervenții cu caracter de recomandare la solicitarea autorităților centrale și locale, precum și în alte situații reglementate de legislația națională și bazate pe o evaluare a riscurilor. 

 

De asemenea, în cadrul ședinței, s-a aprobat Planul de acțiuni privind monitorizarea implementării Codului rețelelor de gaze naturale și a Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor. Astfel, Agenția va monitoriza executarea de către operatorii de sistem a acțiunilor  prevăzute de actele normative aprobate de către ANRE prin care a fost transpus aquis-ul comunitar și se referă la implementarea regulilor noi privind interoperabilitatea și schimbul de date, încheierea acordurilor de interconectare și acordurilor de operare, alocarea capacității rețelelor de transport la punctele de interconectare prin intermediul platformelor specializate, implementarea procedurilor de nominalizare și renominalizare, gestionarea congestiilor fizice și contractuale, respectarea cerințelor privind transparența la publicarea datelor. Aceste acțiuni vor crea în continuare condiții pentru dezvoltarea pieței de gaze naturale și integrarea acesteia în piețele regionale.  

 

În cadrul aceleiași ședințe, au fost acceptate în scopuri tarifare investiţiile realizate de către titularii de licențe S.R.L. „Vestmoldtransgaz”, S.A. „Servicii Comunale Florești” și a  Î.M. „Apă-Canal” Căușeni în anul 2019. De asemenea, a fost aprobată valoarea actualizată pentru anul 2019 și valoarea prognozată pentru anul 2020 a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al titularului de licență S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”.

 

Concomitent, Consiliul de Administrație al ANRE a decis reperfectarea licenței pentru unii operatori ai pieței produselor petroliere pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat.

 

În final, ținem să menționăm că ANRE activează în regim normal și deplin, asigurând realizarea tuturor atribuțiilor sale funcționale.