Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a certificat provizoriu Operatorul Sistemului de Transport al energiei electrice Î.S. „Moldelectrica”

7 iunie 2019 • Vizualizari: 589

ANRE a certificat provizoriu Operatorul Sistemului de Transport al energiei electrice Î.S. „Moldelectrica”

Recent, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat Hotărârea privind certificarea provizorie a operatorului sistemului de transport al energiei electrice Î.S. „Moldelectrica”.
Astfel, prin această hotărâre se atestă că operatorul sistemului de transport corespunde cerințelor stabilite de Legea cu privire la energia electrică referitor la separarea efectivă și independența operatorului de sistem de titularii de licență care practică activitățile de furnizare și producere a energiei electrice și a gazelor naturale. Decizia respectivă va garanta independența decizională și funcțională a operatorului sistemului de transport,  și nu va permite persoanelor terțe să exercite controlul direct sau indirect asupra operatorului sistemului de transport.
Certificarea operatorului sistemului de transport reprezintă un element esențial pentru asigurarea accesului reglementat la rețeaua electrică de transport și prestarea serviciului de transport tuturor utilizatorilor de sistem care corespund cerințelor legii. Astfel, contribuie la funcționarea eficientă a pieței interne a energiei electrice și la integrarea rețelelor electrice de transport cu sistemul de transport al energiei electrice a statelor membre a Uniunii Europene.

Menționăm că, procedura de certificare a fost transpusă din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, în Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică.