Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a avansat considerabil în implementarea Pachetului Energetic III în domeniul gazelor naturale

24 iulie 2020 • Vizualizari: 966

ANRE a avansat considerabil în implementarea Pachetului Energetic III în domeniul gazelor naturale

La 24 iulie 2020, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au fost aprobate listele punctelor și grupurilor de intrare/ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale  „Moldovatransgaz”. Acest fapt reprezintă un element distinct în implementarea angajamentelor Republicii Moldova în cadrul Pachetului Energetic III și realizarea prevederilor legale în domeniu.

 

Determinarea listei punctelor de intrare și de ieșire ale rețelei de transport al gazelor naturale stă la baza îndeplinirii de către OST a următoarelor obligații: calcularea și aplicarea tarifelor de tip intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale, rezervarea și alocarea capacității, asigurarea unui acces eficient la reţelele de transport al gazelor naturale. SRL „Moldovatransgaz” va asigura publicarea pe pagina sa electronică și actualizarea în mod continuu a informației aferente punctelor de intrare și de ieșire, prevăzute de actele normative de reglementare aprobate de ANRE. Furnizorii vor putea alege la care puncte este mai convenabil de rezervat capacitatea în baza informațiilor actualizate. În plus, aceștia pot solicita transportarea gazelor naturale de la orice punct de intrare spre orice punct de ieșire. În acest context, OST decide care este modalitatea cea mai eficientă de transportare a gazelor naturale.
OST va publica constant informaţia actualizată la punctele de intrare/ieșire cu privire la cerere şi ofertă, cu privire la capacitățile tehnice, capacitățile contractate şi capacitățile disponibile. Utilizatorii de sistem vor avea acces la informația despre parametrii de calitate ai gazelor naturale la fiecare din punctele de intrare şi de ieșire ale rețelelor de transport.

 

În vederea promovării și utilizării energiei produse din surse regenerabile, Consiliul de Administrație a confirmat statutul de producător eligibil pentru un producător ce urmează să producă energie electrică utilizând o instalație fotovoltaică cu o capacitate instalată de 980 kW și pentru 3 producători care vor produce energie electrică utilizând instalații electrice eoliene.

 

În urma examinării solicitării Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. privind modificarea Planului de investiții pentru anul 2020, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat valoarea de 328 840,7 mii lei, în timp ce operatorul sistemului de distribuție a solicitat valoarea de 328 909,7 mii lei.
În corespundere cu Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, Consiliul de Administrație a luat act de Raportul titularului de licență S.A. „Apă-Termo” privind realizarea Planului de investiții pentru anul 2019 și a acceptat în scopuri tarifare investițiile realizate în valoare de 493,33 mii lei. Valoarea investițiilor neacceptate de ANRE a constituit 132,60 mii lei.

 

Un alt subiect de pe ordinea de zi s-a referit la rezultatele controalelor tehnice planificate ale instalațiilor electrice realizate de către ANRE în luna iunie curent. Astfel, au fost întocmite 96 de Rapoarte privind rezultatele controalelor tehnice, care conțin partea constatatoare, neajunsurile depistate și, după caz, prescripțiile cu termen de executare. De asemenea, au fost aprobate autorizațiile de electrician autorizat și autorizațiile cu privire la laboratorul electrotehnic pentru solicitanții care au îndeplinit toate criteriile stipulate în documentele normative și au promovat examenul de verificare a cunoștințelor.

 

Adițional, au fost eliberate și reperfectate licențe pentru companiile din domeniul importului și comercializării cu ridicata a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat la stațiile de alimentare.