Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat și avizat cheltuielile de bază pentru ÎM „Apă-Canal Căușeni” și Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina

9 iunie 2020 • Vizualizari: 607

ANRE a aprobat și avizat cheltuielile de bază pentru ÎM „Apă-Canal Căușeni” și Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina

Astăzi, 09.06.2020, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a desfășurat ședința publică online.

În cadrul ședinței au fost aprobate cheltuielile de bază pentru anul 2019, necesare pentru desfășurarea activității de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către ÎM „Apă-Canal Căușeni” și au fost avizate cheltuielile respective pentru operatorul Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina.

Determinarea valorilor cheltuielilor de bază s-a efectuat în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate, în baza solicitărilor operatorilor și a materialelor prezentate de titularii de licențe privind cheltuielile justificate suportate pentru asigurarea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe parcursul anilor precedenți.

Specialiștii din cadrul Agenției au examinat cheltuielile suportate de operatori, separat pentru fiecare tip de serviciu, precum furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă și serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate. De asemenea, la determinarea cheltuielilor de bază s-a ținut cont de consumurile și cheltuielile efectiv înregistrate de către operatori pe parcursul ultimilor ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază.