Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de S.A. „Energocom”

14 mai 2020 • Vizualizari: 1269

ANRE a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de S.A. „Energocom”

Astăzi, 14.05.2020, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică – S.A. „Energocom”, în cuantum de 135 bani/kWh. Astfel, prețul aprobat este cu 23 bani/kWh sau 14,6 % mai mic decât prețul în vigoare (158 bani/kWh).

 

Factorii principali care au determinat ajustările sunt:
- reducerea tarifului pentru energia electrică procurată de la S.A. „Termoelectrica” în cuantum de 1,16 lei/kWh sau cu 43 bani/kWh mai puțin decât tariful aplicat în anul 2019;
- reducerea tarifului pentru energia electrică procurată de la S.A. „CET Nord” în cuantum de 1,62 lei/kWh sau cu 8 bani/kWh mai mic decât tariful precedent;
- considerarea devierilor tarifare pozitive estimate pentru perioada anului 2019 de către S.A. „Energocom” în valoare de 6,65 mln. lei.

 

S.A.„Energocom”, în calitate de furnizor central de energie electrică, furnizează pe piaţa angro de energie electrică energia produsă de centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum şi energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane.

 

Totodată, ANRE informează că, cantitatea totală de energie electrică furnizată de S.A. „Energocom”, în calitate de furnizor central de energie electrică, reprezintă mai puțin de 20% din totalul energiei electrice tranzacționate pe piața angro de energie electrică. Prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică este doar una din componentele în baza cărora este calculat prețul la care energia este livrată consumatorilor finali, și influențează neesențial cuantumul acestuia.

 

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului de Administrare al ANRE au aprobat în redacție nouă Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică, precum şi condiţiile şi termenele aferente.

 

Ultimul subiect de pe agendă a fost aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor de la cerințele Codului rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 423/2019 din 22 noiembrie 2019.

 

Este de notat că, conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nr. 8 din 28 martie 2020, aliniat 8 „Prin derogare de la art. 16 din Legea 174/2017 cu privire la energetică, art. 9 din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică, art. 9 din Legea 108/2016 cu privire la gazele naturale, pe durata stării de urgență, ședințele Consiliului de Administrație al ANRE nu se vor desfășura public, însă cu posibilitatea depunerii în scris a propunerilor persoanelor interesate pe durata consultării publice.”