Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, S.A. „O.R. Apă-Canal Hâncești” și tarifele pentru S.A. ”Apă-Canal Leova”

24 decembrie 2020 • Vizualizari: 364

ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, S.A. „O.R. Apă-Canal Hâncești” și tarifele pentru S.A. ”Apă-Canal Leova”

La 24 decembrie 2020, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat o ședință publică în regim online.

 

În scopul creării condițiilor optimale pentru funcționarea eficientă a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, au fost aprobate cheltuielile de bază pentru anul 2020 ale S.A. „Apă-Canal Chișinău” aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă, serviciului public de alimentare cu apă tehnologică și pentru serviciul public de canalizare în valoare de 286 787,7 mii lei, cu 79 215,1 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată de operator. Totodată, au fost aprobate cheltuielile de bază pentru S.A. „Apă-Canal Chişinău" aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice pentru anul 2020, în valoare de 7 977,65 mii lei, cu 2 692,48 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată de titularul de licență. Cheltuielile de bază au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu și s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază.

 

Cheltuielile de bază pentru anul 2020 ale S.A. „Operatorul Regional  Apă-Canal Hâncești” pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare au fost aprobate în valoare de 7424,4 mii lei, cu 468,0 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată de operator.

 

De asemenea, au fost aprobate tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către de S.A. ”Apă-Canal Leova” pentru anul 2020. În conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ANRE aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de raion, municipiu și oraș, și care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaționale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale.