Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

1 iulie 2020 • Vizualizari: 395

ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru operatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Astăzi, 1 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a desfășurat o ședință publică în regim online.

 

În cadrul ședinței, Agenția a examinat calculele prezentate şi argumentările întreprinderilor și ale specialiștilor ANRE în privința cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare e apelor uzate solicitate de titularii de licențe. Cheltuielile de bază au fost examinate separat pentru fiecare tip de serviciu și   s-a ținut cont de consumul efectiv înregistrat de către operator pe parcursul ultimilor ani de activitate și de cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității de bază.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ANRE aprobă cheltuielile de bază necesare pentru determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de raion, municipiu și oraș, și care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaționale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale.

 

Astfel, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru anul 2019, pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate ale S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” în cuantum de 16 609,40 mii lei (diminuate cu 5 457,7 mii lei față de valoarea solicitată) și ale S.A. „Apă Canal Leova” în cuantum de 4 475,2 mii lei (diminuate cu 2 801,0 mii lei față de valoarea solicitată), precum și valorile cheltuielilor aferente serviciului public de alimentare cu apă furnizat de către Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți” pentru anul de bază 2019 în cuantum de 21 844,2 mii lei (diminuate cu 10 485,3 mii lei față de valoarea solicitată).

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, ANRE aprobă cheltuielile de bază în cazul când Consiliul local nu a aprobat cheltuielile respective în termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii avizului de la Agenție.

 

În acest context, Agenția a aprobat valorile cheltuielilor de bază aferente serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare e apelor uzate pentru Î.M. „Apă-Canal” Edineț în cuantum de 9 948,4 mii lei (diminuate cu 2 113,7 mii lei față de valoarea solicitată), care au fost anterior avizate de Consiliul de Administrație al ANRE prin Hotărârea nr. 348/2019 din 20 septembrie 2019,  ținând cont că Consiliul municipal Edineț nu a aprobat cheltuielile de bază în termenul prevăzut de Lege.