Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru două întreprinderi din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

11 septembrie 2020 • Vizualizari: 125

ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru două întreprinderi din domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

La data de 11 septembrie 2020, a avut loc ședința publică în regim online a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

 

În scopul creării condițiilor optimale pentru funcționarea eficientă a Î.M. ,,Apă-Canal” din Ungheni, care activează în condițiile Acordului de finanțare a Proiectului Național de alimentare cu apă și canalizare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare,  în cadrul ședinței publice au fost aprobate, pentru anul de bază 2020, valorile cheltuielilor aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat de către operatorul respectiv, după cum urmează: pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 11650,4 mii de lei, cu 2118,8 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată, iar pentru serviciul public de canalizare – 5331,2 mii de lei, cu 1201,4 mii lei mai puțin decât valoarea solicitată de întreprindere.

 

La fel, în cadrul ședinței au fost aprobate valorile cheltuielilor aferente serviciului public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate furnizat de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Rezina: pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 3795,7 mii de lei, iar pentru serviciul public de canalizare – 1952,5 mii de lei, în cuantumurile care au fost avizate anterior prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 163/2020 din 09 iunie 2020.

 

Menționăm suplimentar că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 și a Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, ANRE aprobă cheltuielile de bază în cazul când Consiliul local nu a aprobat cheltuielile respective în termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii avizului de la Agenție.