Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

ANRE a adoptat în ședință publică două acte normative de reglementare

4 aprilie 2019 • Vizualizari: 355

ANRE a adoptat în ședință publică două acte normative de reglementare

Astăzi, 4 aprilie, 2019 în cadrul ședinței publice, Consiliul de administrație  al  ANRE a aprobat Metodologia de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică și Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție.

Metodologia menționată are drept scop calcularea plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică pentru a acoperi, total sau parțial, costurile justificate aferente dezvoltării, modernizării, exploatării și/sau întreținerii unui obiect de importanță strategică.
Prin implementarea Metodologiei în practică vor fi realizate următoarele obiective: asigurarea fiabilității financiare a operatorilor obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică, instituirea unor mecanisme specifice privind asigurarea fiabilității financiare a obiectelor  strategice, inclusiv a mecanismelor de piață, separarea contabilă a activității de dezvoltare, modernizare, exploatare și/sau întreținere a obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică de alte activități desfășurate de întreprinderile energetice cărora li s-au impus obligații de serviciu public pentru a asigura finanțarea dezvoltării, modernizării, exploatării și/sau întreținerii obiectelor strategice, dar și altele.
Referitor la Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție menționăm, că actul normativ de reglementare aprobat are ca scop stabilirea modului de elaborare, evaluare și aprobare a planurilor de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție și stabilirea etapelor și procedurii de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție în scopul satisfacerii cererii rezonabile de energie electrică a consumatorilor finali existenți și potențiali. De asemenea, Regulamentul prevede  condițiile de  elaborare a planului de dezvoltare, obligațiunea operatorului  sistemului de distribuție  să formuleze ipoteze rezonabile privind distribuţia energiei electrice, luând în considerare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. La elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de distribuţie trebuie să ţină cont de planurile urbanistice și cele de amenajare a teritoriului care conţin informaţii privind sarcinile electrice. În Regulament este descris în detaliu mecanismul de depunere a solicitării și a pachetului de documente de însoțire a acesteia de către autoritatea administrației publice locale în adresa operatorului sistemului de distribuție în cazul necesității dezvoltării rețelelor electrice de distribuție într-o localitate sau într-o anumită zonă.