Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Hotărâri ale ANRE

Hotărâri ale ANRE  • Toate
  • Gaze naturale
  • Energie electrică
  • Energie regenerabilă
  • Energie termică
  • Produse petroliere
  • Alimentare cu apă și canalizare
  • Supravegherea energetică de stat

Regulament privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate nr. 286 din 29 Noiembrie 2018

( docx, 43.04 KB )

Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale nr. nr. 138/2018 din 05.04.2018 din 23 Noiembrie 2018

( docx, 45.49 KB )

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic nr. 316 din 09 Noiembrie 2018 Regulament cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic

( doc, 139.00 KB )

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor nr.482 din 06.09.2012

( doc, 53.01 KB )

Metodologiile de determinare, aplicare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică Nr.147 din 25.08.2004

( doc, 73.43 KB )

Regulamentul privind furnizarea energiei termice nr. 23/2017 din 26.01.2017

( doc, 156.76 KB )

Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele reglementate nr. 24/2017 din 26.01.2017

( doc, 167.51 KB )

Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate nr. 286/2018 din 17.10.2018

( doc, 23.31 KB )

Hotărârea ANRE nr. 414/2017 din 26 octombrie

( doc, 226.00 KB )

Hotîrârea Nr. 470/2017 din 30 noiembrie 2017

( doc, 225.50 KB )

Nu sunt acte

Regulament privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate nr. 286 din 29 Noiembrie 2018

( docx, 43.04 KB )

Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale nr. nr. 138/2018 din 05.04.2018 din 23 Noiembrie 2018

( docx, 45.49 KB )

Hotărârea ANRE nr. 414/2017 din 26 octombrie

( doc, 226.00 KB )

Hotîrârea Nr. 470/2017 din 30 noiembrie 2017

( doc, 225.50 KB )

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic nr. 316 din 09 Noiembrie 2018 Regulament cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic

( doc, 139.00 KB )

Nu sunt acte

Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor nr.482 din 06.09.2012

( doc, 53.01 KB )

Metodologiile de determinare, aplicare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică Nr.147 din 25.08.2004

( doc, 73.43 KB )

Regulamentul privind furnizarea energiei termice nr. 23/2017 din 26.01.2017

( doc, 156.76 KB )

Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele reglementate nr. 24/2017 din 26.01.2017

( doc, 167.51 KB )

Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate nr. 286/2018 din 17.10.2018

( doc, 23.31 KB )

Nu sunt acte

Nu sunt acte

Nu sunt acte