Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Acte normative

Acte normative  • Toate
  • Gaze naturale
  • Energie electrică
  • Energie regenerabilă
  • Energie termică
  • Produse petroliere
  • Alimentare cu apă și canalizare
  • Supravegherea energetică de stat

Metodologia de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și-sau întreținerea obiectelor de infrstructură energetică de importanță strategică, aprobată prin Hotărârea nr. 95 din 04.04.20

( pdf, 260.27 KB )

Regulament privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 169 din 31.05.2019

( pdf, 671.52 KB )

Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 168 din 31.05.2019

( pdf, 601.72 KB )

Regulament privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea nr. 251 din 05.07.2019

( pdf, 264.32 KB )

Clauzele obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile, aprobate prin Hotărârea nr. 252 din 05.07.2019

( pdf, 381.25 KB )

Hotărârea și Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice şi termice, pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a energiei termice nr. 396/2019 din 01.11.2019

( pdf, 1.18 MB )

Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat

( pdf, 923.46 KB )

Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice

( pdf, 1.05 MB )

Hotărârea nr. 105/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Ialoveni Gaz” S.R.L.

( pdf, 323.11 KB )

Hotărârea nr. 106/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Moldovagaz” S.A.

( pdf, 386.84 KB )

Metodologia de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și-sau întreținerea obiectelor de infrstructură energetică de importanță strategică, aprobată prin Hotărârea nr. 95 din 04.04.20

( pdf, 260.27 KB )

Hotărârea nr. 105/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Ialoveni Gaz” S.R.L.

( pdf, 323.11 KB )

Hotărârea nr. 106/2020 privind rezultatele controlului planificat realizat la titularul de licență „Moldovagaz” S.A.

( pdf, 386.84 KB )

Regulament privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 169 din 31.05.2019

( pdf, 671.52 KB )

Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 168 din 31.05.2019

( pdf, 601.72 KB )

Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat

( pdf, 923.46 KB )

Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice

( pdf, 1.05 MB )